Slávnosť sv. Cyrila a Metoda 2017

2017-02-12 - Macák Dominik

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom kolégiu v Ríme 12. februára 2017.

cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017
cyrilmetod2017