Uvedenie knihy memoárov Františka Revesa

2017-11-18 - Barlaš Jozef

Knihu memoárov Františka Revesa: Živého ma nedostanete! predstavil jej zostavovateľ Mons. Imrich Tóth.

20171118UvedenieKnihyReves
20171118UvedenieKnihyReves
20171118UvedenieKnihyReves
20171118UvedenieKnihyReves
20171118UvedenieKnihyReves
20171118UvedenieKnihyReves
20171118UvedenieKnihyReves
20171118UvedenieKnihyReves
20171118UvedenieKnihyReves
20171118UvedenieKnihyReves
20171118UvedenieKnihyReves